Ploty na klíč - Dodávky a montáž veškerého druhu oplocení

Základový stavebnicový  system

Základový stavebnicový systém dodávaný firmou INFAK je možno použít pod všechny typy  oplocení  s klasickými sloupky a podezdívkou. 

Jeho hlavní předností je rychlost, jednoduchost a nízké náklady na zhotovení. 

Montážní postup : Vytyčíme trasu plotu a umístění sloupků . v místech sloupků vykopeme otvor cca 50 x 50 cm do nezámrzné hloubky ( 80-90 cm) . Do vyhloubených děr vložíme základové bloky bez výřezu. Jako poslední umisťujeme blok s výřezem, který vyrovnáme do potřebné roviny. Vložíme ocelovou výztuž a zabetonujeme do výše spodní hrany výřezu. Uložíme základový překlad a dobetonujeme. Po vyzrání betonu opatříme  základový pás  tekutou izolací proti vlhkosti. 

 Výhody : Hloubení základů nevyžaduje drahou mechanizaci a nevzniká problém s odvozem velkého objemu vyhloubené zeminy. Zhotovení patek a základového pásu je ze z prefabrikovaných tvárnic s minimální potřebou betonu. Systém základů stavby umožňuje dosažení až 60% úspory oproti tradičním technologiím při zachování dostatečných pevnostních parametrů.

Parametry : Základový systém je konstruován na podezdívku o max. výšce 40 cm při postupném probetonování jednotlivých vrstev a rozteči sloupků (zákl. patek)  2 - 2,7 m. Při  stavbě plotu s vyšší výškou podezdívky je nutno vložit další základovou patku uprostřed základového překladu. Takové stavby je nutno zkonzultovat se statikem.   Základový blok bez výřezu

Základový blok s výřezem

Základový překlad 220 nebo 273 cm