Přístup na web. stránky z Vašeho mobilního tetefonu

02.06.2011 08:27

Od 1.6.2011 jsou naše  Webové stránky přístupné z Vašeho mobilního telefonu na adrese :

http//:m.infak.com 

Těšíme se na Vaší návštěvu.