Montážní postup

Oplocení dodávané naší firmou je v podstatně důmyslná stavebnice, která Vám umožní zrealizovat oplocení jakýkoli tvaru pozemku. Variabilní je barevnost a povrchová úprava . Modifikovat lze dřevené výplně oplocení, plné vyzdění plotů, rozměr půdorysu sloupků, ( sloupky vystouplé z podezdívky , průběžné v podezdívce) ale i výšku podezdívky a sloupků. Hlavním důvodem proč zvolit dodávku oplocení práve od naší firmy je i fakt - zjednodušení, zlevnění a především urychlení celé realizace oplocení systémem, který nabízíme. Není potřeba kopat a betonovat základy po celé délce oplocení, stačí pouze vykopat základy pod sloupky ( do nezámrzové hlouby ) vložit základové tvárnice a vybetonovat. Přez vybetonované základy sloupků se vloží nosný překlad na který je možno přímo začít s pokládkou podezdívky.

Důležitým krokem pro zahájení celého projektu a následné stavby je důkladné rozměření a provedení výkopu pro základové sloupky. Vzdálenost mezi sloupky záleží na použíté délce překladu 220 cm nebo 273 cm. Středy sloupků jsou vzdáleny 238 cm při použití překladu o délce 220 cm, nebo 290 cm pří použití překladu o délce 273 cm. V rámci celé délky oplocení pro získání kontinuity a dobrého celkového vzhledu ( délky jednotlivých polí) je možno překlady krátit přimo na stavbě podle potřeby. Hloubka a počet základových kvádrů záleží na výšce plánovaného oplocení. Jako výztuž se do sloupků vkládá bet. Ocel drát 4x pr. 10 mm, který prochází celým sloupkem. Jako poslední se základ sloupku pokládá kvádr č. 6 který má výřez pro uložení mezisloupkováho překladu.Pod překladový panel se ukládá z důvodů tep. Izolece polystyren tl. 3 cm.

Takto vytvořený základ pokryjeme izolací proti vlhkosti a můžeme začít spokládkou kvádry podezdíky, které spojujeme pomocí mrazuodolného tmelu. Jednotlivé řady vyplňujeme plastickou směsí spec. Betonu, který zabraňuje tvoření tzv.výkvětů .Jelikož se jedná o materiál přírodní vyrobený štípáním může mezi jednolivými kvádry dojít k jemné barevné disproporci a proto výrobce doporučuje při stavbě používat střídavě kvádry odebíráním z různých palet, aby byla zajištěna celková barevná skladba.

 

Fotogalerie: Montážní postup

Záznamy: 1 - 12 ze 12