Základový systém

Inovativní systém základů - Celý systém oplocení  je konstruován jako stavebnice a to jak systém základů, tak i stavba samotného oplocení . Pokud použijete  originální základový systém navržený naší firmou  docílíte i značných finančních úspor.

Hloubení  základů nevyžaduje drahou mechanizaci a nevzniká problém s odvozem velkého objemu vyhloubené zeminy.

Zhotovení patek a základového pásu je ze z prefabrikovaných tvárnic s minimální potřebou betonu.

Systém základů stavby umožňuje dosažení až  60% úspory oproti tradičním technologiim při zachování dostatečných pevnostních  parametrů.

Oplocení lze samozřejmě stavět i na základech původního oplocení s použitím  NOVINKY - obkladových pásků ze štípaného betonu  Obklady ze štípaného betonu můžete použít nejen na rekonstruci  původních základů Vašeho plotu, ale i na obklad  stávajícího pilířku na plyn a elekto, protože jsou barevně a velikostně kompatibilní s plotovými tvárnicemi. 

 

Fotogalerie: Základový systém