Ploty na klíč - Dodávky a montáž veškerého druhu oplocení

Sypané gabionové stěny 

Sypané gabionové stěny se skládají z jednotlivých komponentů - svařované panely typu 2D  (PILOFOR® SUPER, PILOFOR® SUPER STRONG); ocelové sloupky STONE - pozinkované  o šířce 160 mm; gabionové spony STONE 150 mm. Je možno také použít panel 2D v provedení antracit .

Výhody sypané gabionové stěny o šířce 160 mm:

  • Tenké provedení gabionové stěny - vhodné do prostor kde nelze použít klasický gabion
  • Jednoduchá konstrukce gabionu - dlouhé stěny, ploty
  • Rychlost výstavby gabionu - sestavuje se z velkých montážních celků
  • Nízké náklady na pořízení kamene a jeho dopravu - stěna je tenká, nižší spotřeba kamene v porovnání s klasickým gabionem
  • Nízké náklady na realizaci gabionu - nižší spotřeba kamene a tedy nižší náklady na pořízení kamene
  • Nízké náklady na plnění gabionové stěny kamenem - plnění sypáním, nižší časová náročnost než u klasických gabionových košů
  • Výrazný architektonický prvek - přírodní vzhled
  • Vysoká životnost gabionové stěny - svařované panely mají vysokou životnost díky své povrchové úpravě. V případě použití kvalitního kamene je gabionová stěna zárukou dlouhotrvající životnosti a funkčnosti konstrukce. Gabionové stěny ve výše uvedeném provedení, nelze použít jako stěny opěrné.

Montážní návod Gabionová stěna STONE :

Gabionové stěny STONE se skládají ze samostatných prvků,  Svařované plotové panely potřebné výšky, tedy alternativně výšky 103, 123, 143, 163, 183 nebo 203 cm. Délka svařovaných panelů je vždy 250cm. Na místě realizace sypaného gabionu lze však drátěný panel zkrátit na potřebnou délku (např. poslední díl ).

Ocelové sloupky STONE výšky 200 nebo 240cm. Výška 200 cm je vhodná pro gabionové stěny do výšky 143 cm, Výška 240cm je vhodná pro stěny výšky 163 - 203 cm.

Gabionové spony STONE délky 15cm se umisťují vždy na spodní a vrchní vodorovný drát a v ploše na každý druhý vodorovný drát, tedy do výšek 0, 40, 80, 120, 160 a 200 cm v závislosti na celkové výšce gabionové stěny STONE. Na délku stěny 2,5m se umisťuje 7 ks spon rovnoměrně od sebe, což je také po cca 40 cm.

Dobře vyberte a zaměřte místo pro následnou stavbu sypaného gabionu.  Rozměřte vzdálenost sloupků STONE, tedy ve vzdálenosti 250 cm od sebe a vykopejte díry do hloubky ideálně 80cm (nezámrzná hloubka). Do děr vsypejte zavlhlý beton (případně sloupkový beton), vložte sloupek a usaďte jej výškově i svisle. Plotové panely mají délku 250cm, tzn., že sloupky, resp. záda sloupků by měli být umístěny od sebe cca 251-252 cm. Krajový sloupek je vždy pouze jeden, kdežto při stavbě průběžné zdi musejí být navazující sloupky vždy zády k sobě, tedy jsou dva v jedné díře. Sloupky je nejlépe k sobě zafixovat, např. prošroubovat samořezným šroubem nahoře i dole. Po zatvrdnutí betonu (v ideálním případě alespoň po 7 dnech) vytvořte mezi sloupky zhutněné štěrkové podloží, tedy vykopněte strouhu hloubky např. 10-15cm v tloušťce stěny - cca 15-20cm, důkladně zhutněte a srovnejte. Mezi sloupky osaďte svařované panely, které následně spojte navzájem mezi sebou pomocí vymezovacích spon STONE. Tím spojíte přední a zadní síť a zároveň zafixujete sítě proti vyboulení při plnění stěny kamenem. Z vnější strany stěny v předu nebo vzadu umístěte vodorovně např. 2 trubky, které budou umístěny v celé délce stěny, případně její části a po vysypání se přesunou dále. Po vysypání stěny kamenem vyjměte trubky, přiložte na stěnu například fošnu a poboucháním paličkou přez ní porovnejte stěnu (zapravte různé nerovnosti, vyboulení, apod). Tím zároveň kámen ve stěně trochu slehne a usadí se. Případné větší díry mezi kameny vyspravte doplněním kamenů nebo jejich dorovnáním např. poklepáním (pošťoucháním) např. železnou kulatinou, apod.